PDA

Se fuld version : Krageregulering?Biene
23. June 2012, 15:40
Er der noget, der hedder det? Og må man skyde i en by?

DKW
23. June 2012, 15:52
ja det er der, og ja det må man.


Reglerne i jagtloven angående afstand til beboelsesbygninger under jagt (50 meter) gælder ikke ved regulering.


fra bekendtgørelse om vildtskader (http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20110259-full)

Husskade og krage

§ 17. I egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelse til, at disse arter reguleres med skydevåben og fælder i perioden 1. februar til 15. april.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering af krage og husskade kan ske ved brug af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.

Stk. 3. På ejendomme, for hvilke der er udarbejdet og gennemført naturforbedringer i h.t. biotopplaner, jf. § 12, stk. 2, nr. 3, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 870 af 4. juli 2007 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af krage ved brug af fælder i perioden 16. april til 30. april.


§ 31. Regulering efter denne bekendtgørelse kan ske uanset følgende regler i lov om jagt og vildtforvaltning:

1) § 18, stk. 1, om forbud mod jagt på arealer, der er mindre end 1 ha,

2) § 19, stk. 1, om forbud mod under jagt at afgive skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger,

3) § 19, stk. 2, om forbud mod jagt på fiskeriterritoriet inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 m fra arealer, der har status som byzone, og

4) § 22, stk. 1, nr. 3, om forbud mod haglnedfald på anden persons bolig, have eller gårdsplads.

Biene
23. June 2012, 15:56
ja det er der, og ja det må man.


Reglerne i jagtloven angående afstand til beboelsesbygninger under jagt (50 meter) gælder ikke ved regulering.

Skal man ikke have tilladelse?

DKW
23. June 2012, 15:59
Skal man ikke have tilladelse?

det kommer an på temmelig en del.

Som udgangspunkt er jeg tilbøjelig til at sige jo, det skal man.

Men der ér steder man må regulere hele året uden at skulle indhente tilladelse.

Biene
23. June 2012, 16:02
det kommer an på temmelig en del.

Som udgangspunkt er jeg tilbøjelig til at sige jo, det skal man.

Men der ér steder man må regulere hele året uden at skulle indhente tilladelse.

Hvor må man regulere hele året uden tilladelse? Formodentlig ikke i byer.

DKW
23. June 2012, 16:07
Hvor må man regulere hele året uden tilladelse? Formodentlig ikke i byer.

Byzone eller ej har intet med det at gøre Biene.

Planteskoler og gartnerier bl.a. Og jeg kender da et par stykker af den slags der ligger i byzone.
edit. Hov. det var hare der må reguleres uden forudgående tilladelse året rundt i planteskoler og gartnerier:Kig i loven jeg linkede til. Kapitel 2 er uden forudgående tilladelse, kapitel 3 er med tilladelse


Gartnerier m.v.

§ 12. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at stær, ringdue, krage og råge, der optræder i flok i erhvervsmæssigt drevne gartnerier, frugthaver, frugtplantager, planteskoler og på marker med erhvervsmæssig produktion af grøntsager, må reguleres hele året.hvad er problemet da?

Biene
23. June 2012, 16:14
Byzone eller ej har intet med det at gøre Biene.

Planteskoler og gartnerier bl.a. Og jeg kender da et par stykker af den slags der ligger i byzone.
edit. Hov. det var hare der må reguleres uden forudgående tilladelse året rundt i planteskoler og gartnerier:Kig i loven jeg linkede til. Kapitel 2 er uden forudgående tilladelse, kapitel 3 er med tilladelse

hvad er problemet da?

Jeg havde ikke set dit link i første omgang, men tak for det.

Det var bare en nabo, der ville skyde krager i et villakvarter, det syntes jeg ikke, var en god ide.

DKW
23. June 2012, 16:17
Jeg havde ikke set dit link i første omgang, men tak for det.

Det var bare en nabo, der ville skyde krager i et villakvarter, det syntes jeg ikke, var en god ide.
det må han ikke qua datoen. Uanset skal der indhentes tilladelse først til dét der, og om de så giver tilladelsen kommer jo an på om der overhovedet ér et reelt problem, og så kan det være de forlanger man bruger fælder istedet.

At skyde indefor bymæssig bebyggelse er der ikke problemer med sikkerhedsmæssigt som udgangspunkt. Det er der temmelig mange der gør uden problemer.

Biene
23. June 2012, 16:23
det må han ikke qua datoen. Uanset skal der indhentes tilladelse først til dét der, og om de så giver tilladelsen kommer jo an på om der overhovedet ér et reelt problem, og så kan det være de forlanger man bruger fælder istedet.

At skyde indefor bymæssig bebyggelse er der ikke problemer med sikkerhedsmæssigt som udgangspunkt. Det er der temmelig mange der gør uden problemer.

Jeg har ikke hørt nogen skud endnu, så han har nok opgivet det.

Jeg tror ikke, krager er et reelt problem her.

Men tak for dine svar, så blev jeg klogere.

AnneMette
24. June 2012, 14:21
Det var bare en nabo, der ville skyde krager i et villakvarter, det syntes jeg ikke, var en god ide.

Hvordan kan det være du ikke synes det er en god ide? :)

Er det pga sikkerheden, larm eller andet?

Sent from my iPhone using Forum Runner

Biene
24. June 2012, 16:45
Hvordan kan det være du ikke synes det er en god ide? :)

Er det pga sikkerheden, larm eller andet?Jeg er skudræd. Men ville du synes, det var en god ide?

DKW
24. June 2012, 17:00
Jeg er skudræd. Men ville du synes, det var en god ide?
Nu svarer jeg lige på dén der også. Annemette har måske en anden idé om dét.

Det kommer jo an på flere ting. Hvis der reelt er et problem med kragerne af den ene eller den anden slags, problemets omfang, områdets "konstruktion, altså er der tale om etplanshuse, elelr er der højhuse i området, osv osv.

jeg kan ikke se hvorfor man ikke skulle gøre noget ved det, sålænge det bliver gjort på ordentlig vis og hvis forholdene tillader det.

Biene
24. June 2012, 17:16
Nu svarer jeg lige på dén der også. Annemette har måske en anden idé om dét.

Det kommer jo an på flere ting. Hvis der reelt er et problem med kragerne af den ene eller den anden slags, problemets omfang, områdets "konstruktion, altså er der tale om etplanshuse, elelr er der højhuse i området, osv osv.

jeg kan ikke se hvorfor man ikke skulle gøre noget ved det, sålænge det bliver gjort på ordentlig vis og hvis forholdene tillader det.

Det er et villakvarter, de højeste huse er på to etager. Her er ingen gartnerier i nærheden.

For mig er kragerne ikke noget problem, her er masser af småfugle. Men hvis det var et problem, kunne man da godt gøre noget ved det. Men vel ikke på den måde, at folk uden tilladelse bare begynder at skyde?

Det stod også tydeligt i dit link, hvordan det skulle foregå.

Her er en del skov i nærheden, og der er krager. Så sent som i dag fandt min hund en krageunge i hundeskoven. Hun regulerede den ikke:smile:

AnneMette
24. June 2012, 17:44
Nu regulerer jeg jo både for kommunen og privat og udstedes der en tilladelse så synes jeg absolut det er en god ide. Man får ikke sådan en tilladelse for sjov :)

Iøvrigt reguleres der i villakvarter, i skove, ja sågar inde i byerne og det sker fuldt forsvarligt.

Regulering sker oftest med luft- eller salonbøsse og lyden er langt fra en haglbøsse eller en riffel :)

Men selvfølgelig er det rarest når områdets beboere er informeret og er enige i reguleringen. For alle parter.

Sent from my iPhone using Forum Runner

Biene
24. June 2012, 17:53
Nu regulerer jeg jo både for kommunen og privat og udstedes der en tilladelse så synes jeg absolut det er en god ide. Man får ikke sådan en tilladelse for sjov :)

Iøvrigt reguleres der i villakvarter, i skove, ja sågar inde i byerne og det sker fuldt forsvarligt.

Regulering sker oftest med luft- eller salonbøsse og lyden er langt fra en haglbøsse eller en riffel :)

Men selvfølgelig er det rarest når områdets beboere er informeret og er enige i reguleringen. For alle parter.

Sent from my iPhone using Forum Runner

Naboen havde ikke tilladelse, og iflg. DKWs link må regulering ikke finde sted nu. Syntes du så stadigvæk, at det var en god ide, at min nabo ville skyde krager i går?

AnneMette
24. June 2012, 18:00
Jeg har aldrig sagt at jeg synes det er en god ide at bryde loven :)

Jeg forsøger blot at fortælle at regulering kan være en god ide og ske ganske lovligt. Også selvom beboerne i området måske ikke kan se det.

Tilladelsen skal medbringes hver gang og jeg viser min frem når jeg falder i snak med folk der måske ikke er med på hvad man laver. Det sker oftest at forståelsen er større når man venligt oplyser om gøremål og viser at det sker fuldt lovligt :)

Brydes loven har du alle muligheder for at stoppe det. Politiet tager sager som disse meget alvorligt! De er iøvrigt informeret såfremt der er tale om regulering.

Sent from my iPhone using Forum Runner

DKW
24. June 2012, 18:05
Naboen havde ikke tilladelse, og iflg. DKWs link må regulering ikke finde sted nu. Syntes du så stadigvæk, at det var en god ide, at min nabo ville skyde krager i går?

Prøv at se bort fra den specifikke sag engang. Jeg har indtrykket af at det var et generelt spørgsmål der blev stillet, og ikke et spørgsmål til den specifikke sag. :wink:

Biene
24. June 2012, 18:08
Jeg har aldrig sagt at jeg synes det er en god ide at bryde loven :)

Jeg forsøger blot at fortælle at regulering kan være en god ide og ske ganske lovligt. Også selvom beboerne i området måske ikke kan se det.

Tilladelsen skal medbringes hver gang og jeg viser min frem når jeg falder i snak med folk der måske ikke er med på hvad man laver. Det sker oftest at forståelsen er større når man venligt oplyser om gøremål og viser at det sker fuldt lovligt :)

Brydes loven har du alle muligheder for at stoppe det. Politiet tager sager som disse meget alvorligt! De er iøvrigt informeret såfremt der er tale om regulering.


Naboen indrømmede, at han ikke havde tilladelse, og da jeg ikke kendte loven, spurgte jeg her, og fik svar:)

Og som jeg læste i loven, kragerulering må ikke finde sted på denne tid af året.

Men jeg tror ikke, han har skudt, jeg har i hvert fald ikke hørt det.

AnneMette
24. June 2012, 18:12
Kan han have ytret at han vil skyde krager som et udbrud? Altså som en "trussel"? I så fald kan det være at det blot var dette- et udbrud omend et uheldigt et af slagsen.

Sent from my iPhone using Forum Runner

Biene
24. June 2012, 18:23
Kan han have ytret at han vil skyde krager som et udbrud? Altså som en "trussel"? I så fald kan det være at det blot var dette- et udbrud omend et uheldigt et af slagsen.


Nej han opsøgte os og spurgte, om vi havde noget imod, at han skød krager. Det var i går eftermiddags. Jeg mente også, man skulle have tilladelse og spurgte, om han havde det. Det indrømmede han, at han ikke havde. Derfor sagde jeg til ham, at jeg syntes, det var en dårlig ide.

Men som sagt, jeg spurgte her, for at få mere at vide.